Consent choices
top of page

Je freelance job is een derde van je geluk

Geluk_werk.jpg

Bij deze freelancers en zelfstandigen bepaalt hun job zowat een vijfde van hun geluk. Bij zelfstandigen is dat aandeel namelijk drie keer groter dan bij ambtenaren.

De cijfers komen uit het Nationaal Geluksonderzoek dat de UGent onlangs uitvoerden, in samenwerking met HR-dienstverlener Securex en verzekeraar NN. In totaal namen 3.770 mensen deel aan de studie, de meeste daarvan actieve bevolking.

Zelfstandigen

Belangrijkste vaststelling voor freelancers is het grote belang van werktevredenheid. Bij heeft werk een aandeel van 32 procent in hun totale geluksgevoel. Bij bedienden gaat dit om 20 procent, bij arbeiders om 14 procent en bij ambtenaren om 9 procent.
Vooral autonomie in ons werk heeft blijkbaar een grote invloed op onze werktevredenheid, en die hebben zelfstandigen en freelancers in principe heel erg.

Impact langs twee kanten

De conclusie is dus: als het bij een zelfstandige goed gaat op het werk, dan is de positieve impact daarvan op zijn geluk een pak groter dan bij bedienden, arbeiders en ambtenaren.

Dit geldt natuurlijk ook omgekeerd: gaat het slecht op het werk, dan weegt de negatieve impact op het geluk bij zelfstandigen harder door. “Gemiddeld kun je stellen dat met name zelfstandigheden hun werk en privé minder scheiden”, zo opperen de onderzoekers.

Hoe meten?

De vraag is: hoe meet je dit? Voor deze studie werd geluk of subjectief welzijn geanalyseerd op basis van de methode van de zogenaamde Cantril ladder, die onder meer ook instanties als de OESO en EU gebruiken. Die meet de algemene levenstevredenheid.

Want werk is hier natuurlijk maar één onderdeel van. Ons geluk wordt door verschillende factoren bepaald, zoals ook sociale relaties of je gezondheid.

Is de impact van werk groot?

Eigenlijk wel. Als we weten dat ongeveer 30 tot 50 procent van ons geluk verklaard wordt door genetische factoren, en er dus nog ongeveer 50 tot 70 procent overblijft voor alle andere factoren, dan kunnen we stellen dat een aandeel van 32 procent bij zelfstandigen in ons geluk bijvoorbeeld behoorlijk groot is.

Samengevat: aandeel van werk in totale geluk

  • Zelfstandigen: 32 procent

  • Bedienden: 20 procent

  • Arbeiders: 14 procent

  • Ambtenaren: 9 procent

LEES OOK:

bottom of page