Consent choices
top of page

Uurtarief freelancers: wat schuift dat?

Tarief.jpg

Hoeveel kun je als freelancer factureren per uur? Dat hangt ervan af. En ook het aantal te factureren uren kan best verschillen.

Dat alles blijkt uit een rondvraag die ondernemersfederatie Unizo enkele maanden geleden uitvoerde bij 426 freelance ondernemers.

1. Hoogte tarief

Op de vraag hoeveel het gemiddelde tarief per uur bedraagt (exclusief btw) antwoordt 3 procent 30 euro of minder, 20 procent tussen 31 en 50 euro en 29 procent tussen 51 en 70 euro

Maar er zijn er die ook meer aanrekenen:  26 procent zit tussen 71 en 90 euro en 21 procent rekent 91 euro of meer aan. 1 procent wilde de info over tarieven liever niet delen. Ten opzichte van de jaren ervoor (2018 en 2019) wijzigen deze percentages – toen ook van toepassing op freelancers in hoofdberoep – zo goed als niet.

Samengevat qua tarieven:

  • 3 procent:  30 euro of minder

  • 20 procent: tussen 31 en 50 euro

  • 29 procent: tussen 51 en 70 euro

  • 26 procent: tussen 71 en 90 euro

  • 21 procent: 91 euro of meer

  • 1 procent: geen idee

Bron: Unizo, Freelancer Focus 2020

2. Type opdracht

Maken we een onderscheid tussen het uurtarief volgens het type opdracht, dan zijn er enkele aspecten die meespelen.
Adviesactiviteiten lijken dus iets hoger te (kunnen) worden aangerekend. Terwijl het merendeel (68 procent) van de freelancers met consultancy-activiteiten minstens 71 euro per uur aanrekent, bedraagt het uurtarief voor 75 procent van de freelancers met intellectuele opdrachten maximaal 70 euro.

Freelancers met technische of ICT-opdrachten tariferen gemiddeld dan weer 64,4 euro per uur (ook hier telkens exclusief btw).

Samengevat qua activiteit:

  • Freelancers met consultancy-activiteiten: minstens 71 euro per uur.

  • Freelancers met intellectuele opdrachten: maximaal 70 euro per uur.

  • Freelancers met technische of ICT-opdrachten: gemiddeld 64,5 euro per uur.

Bron: Unizo, Freelancer Focus 2020

3. Aangerekende uren: 33 uur gemiddeld

Niettegenstaande het aantal werkuren per week sterk kan variëren – zowel in de tijd maar ook naargelang type activiteit – bedraagt het gemiddelde (en mediaan) onder freelancers in hoofdberoep 40 uren.

Belangrijk is dat het aantal factureerbare uren niet noodzakelijk overeen hoeft te komen met het aantal gewerkte uren. Het gemiddelde aantal uren dat freelancers in hoofdberoep op weekbasis kunnen aanrekenen bedraagt 33,2 uren. Ongeveer de helft van de freelancers (45 procent) kan 40 uren of meer per week factureren.

LEES OOK:

4. Tevredenheid over inkomen

Het aantal factureerbare uren en de tarieven zijn één zaak, maar het is ook interessant om na te gaan in welke mate de freelancer erin slaagt om met dit inkomen rond te komen.

Bij deze vraag maken we een onderscheid tussen de toestand precorona en de huidige situatie. De situatie vóór corona was alvast positief: 80 procent verdiende goed tot zeer goed en hoefde zich geen zorgen te maken. 15 procent verdiende net genoeg om rond te komen en 5 procent verdiende te weinig.

Door de coronacrisis is het financieel plaatje veel minder rooskleurig geworden. Slechts 44 procent verdiende de afgelopen maanden (in 2020) goed tot zeer goed, 24 procent verdiende net genoeg om rond te komen en 32 procent geeft aan dat men eerder financiële problemen of uitdagingen ervaart

bottom of page