Consent choices
 

Wedstrijdreglement

MEDIAHUIS N.V., 0439.849.666, Katwilgweg 2 te 2050 Antwerpen (de organisator) organiseert een wedstrijd waarbij de deelnemers kans maken om een prijs te winnen indien ze een e-emailadres indienen.

Deelnemen aan de wedstrijd kan enkel zoals vermeld bij de wedstrijd.

De wedstrijd begint op zaterdag 6.2.2021 en eindigt op zondag 28.2.2021 om 23:59 uur.

Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd.
Er is geen enkele aankoopverplichting voor deelname aan de wedstrijd.
Het aantal deelnemers is onbeperkt.
Elke deelnemer mag slechts 1 keer deelnemen aan de wedstrijd, tenzij anders vermeld bij de wedstrijd.
De personeelsleden (en personen die op hetzelfde adres wonen) van bedrijven van de Mediahuis-groep zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.
De organisator behoudt zich het recht voor om, bij onregelmatigheden, deelnemers uit te sluiten.

De winnaar wordt na afsluiten van de enquete bij lottrekking bepaald en wordt via e-mail op het opgegeven e-mailadres verwittigd.
Per wedstrijd kan slechts 1 deelnemer per adres een prijs winnen.

De winnaar wint als prijs:

Een printer: HP OfficeJet Pro 9013.
De prijs is niet verwisselbaar en kan niet in speciën uitbetaald worden.

De prijs wordt verzonden naar een door de winnaar gekozen adres.
De prijs kan niet worden overgedragen.

Over deze wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. De deelnemers verklaren zich automatisch akkoord met dit wedstrijdreglement.

De informatie en personengegevens die bij deze wedstrijd verzameld worden, zijn bestemd voor gebruik van de N.V. Mediahuis en bedrijven van de Mediahuis-groep door middel van verwerking van gegevens. Zij kunnen doorgegeven worden aan organismen die contractueel verbonden zijn met N.V. Mediahuis en bedrijven van de Mediahuis-groep.
De wet van 8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van gegevensverwerking, voorziet het toegangsrecht tot de gegevens en het verbeteren ervan.

Druk-, spel-, zet-, technische of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege de organisator.