Consent choices
top of page

Zo reduceer je de ecologische voetafdruk van je ICT

AANGEBODEN DOOR HP

04_Monitor_Springer_Open_Office_rs.jpg

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is vandaag de norm geworden. Ondernemingen proberen op alle gebieden hun ecologische voetafdruk te reduceren. Welke rol kan ICT daarin spelen?

Uit studies blijkt dat ICT tussen 1,5% en 2% bijdraagt aan de wereldwijde koolstofemissies. Een groot deel daarvan komt op rekening van grote datacenters, die ongeveer 3% van de wereldwijd opgewekte stroom verbruiken. Maar ook de ICT-infrastructuur in bedrijven – van desktop-pc's en beeldschermen over servers en switches tot printers en kopieerapparaten – heeft een niet te onderschatten carbon footprint.

Zuiniger toestellen

Over het algemeen kun je stellen: hoe ouder de apparaten, hoe meer ze zullen verbruiken. Een typische desktop-pc van tien jaar oud verbruikt gemiddeld 300W onder volle last, en tussen 60W en 200W wanneer hij inactief is. Bij een equivalente desktop-pc van vandaag is het stroomverbruik gemiddeld 60W in gebruik en 30W bij inactiviteit. Vermenigvuldigd met het aantal pc's in een onderneming levert een upgrade van oude naar nieuwe toestellen dus een aanzienlijke besparing op stroomverbruik én uitstoot.


Hetzelfde verhaal bij beeldschermen. De energieverslindende kolossale CRT-monitoren zijn hopelijk al lang verdwenen door lcd-monitors. Hier is nog winst te boeken door over te schakelen van CCFL-achtergrondverlichting naar energiezuinige LED-technologie. Een 24-inch beeldscherm met CCFL verbruikt gemiddeld 60W, terwijl een even groot scherm met LED-verlichting minder dan 20W verbruikt.


Bij laserprinters en kopieerapparaten maakt vooral het verbruik in stand-by modus het verschil. Sommige oudere modellen verbruiken tot 60W in stand-by; bij recente toestellen is dat slechts 15W tot 35W, en minder dan minder dan 4 W in slaapstand.
 

Anders werken

Kiezen voor nieuwe en energiezuinige ICT is dus een goede keuze, zowel voor het klimaat als voor de energiefactuur. Met de juiste ICT is daarnaast nog een veel grotere CO2-reductie te realiseren. In 2014 berekenden analisten van de Carbon Trust dat een werknemer die een dag per week thuis werkt, gemiddeld 390 kg CO2 minder produceert dan iemand die elke dag naar kantoor komt. Dat komt overeen met een vlucht van Brussel naar Barcelona. De exacte besparing hangt af van de afstand tussen woonplaats en werk, het gebruikte vervoersmiddel en het energieverbruik voor verwarming en verlichting thuis. De Carbon Trust stelt dat per werknemer een besparing van 280 kg en 700 kg CO2-uitstoot mogelijk is.

In heel wat bedrijven bestond tot voor kort heel wat twijfel over veralgemeend thuiswerken: wat zou de impact zijn op productiviteit en de kwaliteit van samenwerken? De verplichting tot thuiswerken tijdens de Covid-19 pandemie heeft aangetoond dat deze twijfels over het algemeen ongegrond zijn. Wie thuis werkt, is soms zelfs productiever. Het verbaast dan ook niet dat 72 % van de werknemers ook in de toekomst 2 dagen per week van thuis wil werken. Met de juiste toestellen en tools is de kloof tussen thuis en kantoor zo overbrugd.

De totale cyclus

Het energieverbruik van ICT-infrastructuur en de manier waarop deze gebruikt worden, zijn maar een deel van het verhaal. Om de ICT-afdeling te verduurzamen, moet de hele levenscyclus bekeken worden. Voor een pc, monitor of printer begint dit bij al bij de gebruikte grondstoffen, van kunststoffen, edele metalen tot zeldzame aardmetalen. Bij de productie worden water en energie verbruikt. Voor de verpakking zijn ook weer materialen, energie en water nodig, en ook de transportfase heeft een footprint.

Verantwoordelijke fabrikanten nemen maatregelen om de impact van de productie, transport, gebruiksfase en end-of-life fase van IT-hardware te verminderen. HP bijvoorbeeld lanceerde al in 1992 zijn Design for Environment (DfE) -programma. Een focus op energie-efficiëntie, materiaalinnovatie en innovatieve bedrijfs- en servicemodellen laten HP toe om minder materialen te gebruiken, het gebruik van gerecyclede of recycleerbare materialen te verhogen, en de uitstoot van broeikasgassen te reduceren. In april van dit jaar kondigde HP nog nieuwe, ambitieuze doelstellingen op het gebied van klimaatactie aan:

 • Koolstofneutraal en afvalvrij maken van de HP-activiteiten tegen 2025
   

 • Broeikasgasemissies in de HP waardeketen halveren tegen 2030
   

 • Netto nulemissies van broeikasgassen in de HP waardeketen bereiken tegen 2040, te beginnen met de Supplies divisie (koolstofneutraal tegen 2030)
   

 • Tegen 2030 75% circulaire materialen gebruiken voor producten en verpakkingen
   

 • Handhaven van de zero ontbossing voor verpakkingsmateriaal en HP papier
   

 • Tegen 2030 ontbossing tegengaan voor niet-HP-papier dat in onze producten en printservices wordt gebruikt

LEES OOK:

bottom of page