Consent choices
top of page

Tien op tien voor engagement

Foto_artikel_engagement.jpg

Hoe zit het met het werkgeluk van zelfstandige ondernemers? Als we de diverse dimensies van werkgeluk bekijken, dan springen zelfstandigen er vooral uit in één specifiek domein: engagement

Voor je werkgeluk moet je meerdere hordes nemen. Dat is het concept van coach en trainer Dajo De Prins, die ook het boek - met de duidelijke titel -  Werkgeluk schreef. Hierin overloopt hij de feiten, oplossingen en fabels over werkgeluk.

Optelsom

Eigenlijk vormt werkgeluk de optelsom van deze vier dimensies. Het begint bij tevredenheid. Al is ‘tevreden zijn over’ niet zo’n heel veeleisende standaard. “Het is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor werkgeluk”, aldus De Prins.

De tweede dimensie is werkplezier. Daarbij gaat het over het feit of je werk je ook een goed gevoel -of zelfs genot - oplevert. Wie tijdens het werk veel meer positieve dan negatieve gevoelens ervaart, zal hier hoog scoren. In deze fase blijkt alvast dat meer mensen (gewoon) tevreden zijn over hun werk, dan dat ze er (echt) plezier aan beleven.

Maar de lat ligt nog hoger. Zo gaat het bij de derde dimensie om engagement en betrokkenheid. Vinden mensen hun werk zo boeiend dat zij zich volop betrokken voelen, en dus actief engageren? En bij de laatste horde naar werkgeluk gaat het erom hoe zinvol we ons werk vinden. Draagt het bijvoorbeeld bij aan een groter geheel, zoals de samenleving?
 

En zelfstandigen?

 

Bij elke dimensie zijn andere beroepsprofielen die hoog scoren. Zelfstandigen doen het gemiddeld uitmuntend op het derde onderdeel: engagement. Zij vertonen een hoge graad van actieve betrokkenheid bij hun baan. “Wie actief geëngageerd is, identificeert zich met de doelen van de organisatie waar hij of zij voor werkt”, aldus Dajo De Prins.

Dat zelfstandigen gemiddeld een hoog gehalte aan actief engagement vertonen, is logisch. Want vaak vereenzelvigen ze zich heel erg met hun eigen zaak. Zulk een engagement is mooi, maar het vertoont ook risico’s, weet De Prins. Zo ligt het stressgehalte bij zelfstandige ondernemers vaak ook hoger.

LEES OOK:

bottom of page